Automatyzacja przemysłowa. Wymierne korzyści dla firmy.

Data

Automatyzacja przemysłowa to implementacja i wykorzystanie technologii do sterowania oraz realizacji procesów przemysłowych, urządzeń i maszyn w celu automatycznego wykonywania z góry określonych, często powtarzalnych, rutynowych zadań o niskiej wartości dodanej. Jednakże, w praktyce, tj. w kontekście codziennego funkcjonowania, automatyzacja przemysłowa wymaga znaczącej zmiany mentalności pod względem modyfikacji procesów i metod pracy. Niniejszy artykuł skupia się na wymiernych korzyściach płynących z automatyzacji przemysłowej oraz sposobach ich osiągnięcia.

Automatyka przemysłowa w praktyce.

Aby projekt automatyzacji przemysłowej był skuteczny, efektywny i opłacalny, konieczna jest zmiana sposobu myślenia wszystkich specjalistów w firmie. Co więcej, zaangażowanie pracowników na niższych szczeblach jest szczególnie istotne dla procesów automatyzacji. Pracownicy powinni zrozumieć, że automatyzacja nie oznacza utraty pracy. Przeciwnie – umożliwia poprawę jakości wykonywanych zadań, podniesienie ich wartości dodanej oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa.

Korzyści dla firmy.

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na automatyzację przemysłową ze względu na liczne i różnorodne korzyści, które przynosi. Te korzyści mają pozytywny wpływ zarówno na rentowność i produktywność firmy. Wpływają także na poprawę jakości pracy oraz warunków dla pracowników. Wśród tych czynników szczególnie cenione są zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczna.

Poprawa warunków pracy pracowników.

Automatyzacja zadań pozwala pracownikom, którzy wcześniej wykonywali je ręcznie, skupić się na innych, bardziej wartościowych funkcjach, takich jak kontrola zapasów. W ten sposób zmniejsza się monotonność pracy, a także wysiłek fizyczny, a przede wszystkim zwiększa się bezpieczeństwo wykonywanych zadań.

Zwiększona rentownośći produktywność.

Prawidłowo zrealizowany projekt automatyzacji przemysłowej przynosi firmie liczne korzyści, takie jak redukcja kosztów związanych z pracą i uszkodzeniami materiałów. Automatyzacja przyczynia się także do poprawy wydajności, zwiększenia ilości pracy, jaką można wykonać, oraz efektywności zarządzania zapasami. Zwiększona produktywność i lepsza obsługa klienta przekładają się na większą rentowność przedsiębiorstwa. Przyczynia się to do szybkiego i korzystnego zwrotu z inwestycji (ROI).

Rozwój firmy.

Automatyzacja przemysłowa umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie większych zleceń oraz zwiększenie liczby dostawanych produktów w krótszym czasie, co skutkuje poprawą jakości. Błędy, uszkodzenia elementów czy marnotrawstwo surowców zostają zminimalizowane. Automatyzacja przyczynia się nie tylko do wzrostu ilości wykonywanej pracy, ale przede wszystkim do poprawy jakości. Umożliwia firmie rozwój na poziomach, które wcześniej wydawały się nierealne przy manualnej pracy.

Efektywność energetyczna i przyjazność dla środowiska.

W obliczu współczesnych wyzwań klimatycznych i rosnących wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej, istotne staje się ekologiczne i zrównoważone podejście do produkcji. Przykładem tego jest wykorzystanie technologii AGV (Automated Guided Vehicle), opartej na akumulatorowych, samojezdnych pojazdach. Dzięki nim zużycie energii jest o 30% mniejsze, a emisja CO2 i innych gazów szkodliwych dla środowiska jest zerowa. Ponadto, procesy automatyzacji przemysłowej umożliwiają pracę w nocy przy minimalnej liczbie personelu. Prowadzi to do znacznych oszczędności w zakresie oświetlenia, ogrzewania czy klimatyzacji.

Skuteczne wdrożenie automatyzacji przemysłowej.

Głównym wyzwaniem przy wdrażaniu automatyzacji przemysłowej jest przekształcenie mentalności. Wiąże się to z koniecznością przezwyciężenia uprzedzeń i wyobrażeń, które nie odpowiadają rzeczywistości. Wielu pracowników obawia się, że automatyzacja prowadzić będzie do utraty miejsc pracy. To przekonanie jest całkowicie błędne, ponieważ większość firm, które zdecydowały się na automatyzację, staje się bardziej rentowna i rozwija się, co często prowadzi do utrzymania obecnych miejsc pracy lub nawet ich zwiększenia.

Należy wyjaśnić, że automatyzacja zmienia rolę pracowników z wykonywania manualnych, monotonnych zadań na bardziej produktywne, stymulujące i komfortowe prace, które przynoszą wartość dodaną dla firmy. Zarówno kierownictwo przedsiębiorstwa planującego wdrożenie automatyzacji, jak i specjaliści odpowiedzialni za doradztwo i implementację tych projektów, powinni prowadzić jasną, przejrzystą i edukacyjną komunikację dotyczącą korzyści wynikających z tego rodzaju zmiany paradygmatu.

Nasza oferta.

Istotnym krokiem jest przeprowadzenie realistycznego i dobrze zaplanowanego procesu automatyzacji, dostosowanego do możliwości, celów i rzeczywistości przedsiębiorstwa. W firmie “Quality Machining Team” specjalizujemy się w automatyzacji procesów logistycznych, co pozwala nam identyfikować logiczne sekwencje i powtarzalne wzorce, które mogą być zautomatyzowane w firmach o różnych profilach branżowych. Doradzamy naszym Klientom i dostarczamy najlepsze rozwiązania.

Więcej
artykułów