Prokrastynacja. Jak sobie z nią radzić w pracy?

Data

Prokrastynacja, czyli odkładanie na później zadań do wykonania, jest bardzo powszechną praktyką w świecie pracy. Każdy, w mniejszym lub większym stopniu, odkłada niektóre ze swoich obowiązków na później. Jednakże, gdy prokrastynacja jest systematyczna, staje się poważnym problemem, który należy rozwiązać. Strach, brak motywacji, lub brak pewności siebie to niektóre z powodów, dla których ludzie mają tendencję do odkładania swoich zobowiązań.

W obliczu takich działań, które dla wielu są mniej atrakcyjne, ludzie często szukają wymówek, aby nie zajmować się danym zadaniem. Jednak unikanie takich sytuacji i ciągłe zwlekanie przynosi jedynie negatywne konsekwencje. Prokrastynacja powoduje nawarstwianie się pracy i niedotrzymywanie terminów, dając nieprofesjonalny obraz siebie lub swojej firmy.

Kiedy czujesz, że nie jesteś w stanie wykonać jakiegoś zadania masz dwie alternatywy: zmierzyć się z nim lub znaleźć wymówki, aby je odłożyć. Jeśli zawsze wybierasz drugą opcję, nadszedł czas, aby podjąć działania i zacząć stosować w praktyce poniższe wskazówki, aby uniknąć prokrastynację.

Zacznij od tego, co sprawia Ci największą trudność.

Rozpoczęcie dnia pracy od zadań, które sprawiają największą trudność, to podejście, które może znacznie wpłynąć na naszą produktywność i skuteczność w wykonywaniu obowiązków. Chociaż może wydawać się paradoksalne, że rozpoczynamy dzień od najtrudniejszych zadań, to takie podejście przynosi wiele korzyści.

Przede wszystkim, skupienie się na trudnych zadaniach od samego początku dnia pozwala nam wykorzystać naszą świeżość umysłu i wysoki poziom energii, które zazwyczaj mamy po przebudzeniu. Nasz umysł jest wtedy najbardziej wypoczęty i gotowy do wyzwań. Odkładając te trudniejsze zadania na później, ryzykujemy, że nasza energia i koncentracja osłabną, a z tym może pojawić się także chęć zrobienia czegoś mniej wymagającego, co przyniesie nam szybką satysfakcję.

Rozpoczęcie dnia od trudnych zadań pozwala nam również uniknąć stresu i napięcia, które często towarzyszą odkładaniu tych mniej lubianych obowiązków. Kiedy wiemy, że mamy przed sobą coś trudniejszego, zazwyczaj myślimy o tym przez cały dzień, a stres i obawa mogą wpłynąć na naszą wydajność i skupienie się na innych czynnościach. Wykonanie trudnych zadań na początku dnia pozwala nam od razu pozbyć się tego stresu i mieć spokój na pozostałą część dnia.

Kiedy rozpoczynamy dzień od trudniejszych zadań, mamy także większe szanse na ich zakończenie. Często jest tak, że im więcej czasu upłynie od momentu, gdy coś sobie odłożymy, tym bardziej staje się to nieosiągalne i bardziej skomplikowane. Rozpoczęcie od tych zadań daje nam większą szansę na ich zrealizowanie w terminie i z mniejszym stresem. Tp bardzo dobra metoda na walkę z takiem negatywnym zjawiskiem jakim jest prokrastynacja.

Zaplanuj swój czas.

Planowanie czasu to kluczowy element efektywnego zarządzania codziennymi obowiązkami. By osiągnąć sukces w realizacji zadań, warto przemyśleć strategię podziału czasu i wyznaczyć sobie konkretne cele. Pierwszym krokiem w planowaniu czasu jest spisanie wszystkich swoich obowiązków i zadań. Może to być lista projektów do wykonania w pracy, zadania domowe, czy też nauka do egzaminów. Następnie, szacuj czas, jaki potrzebujesz na wykonanie każdej z tych czynności. Upewnij się, że twoje oszacowania są realistyczne i uwzględniają wszelkie możliwe zakłócenia czy przestoje.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie sobie maksymalnego czasu na wykonanie każdej z tych czynności. Określenie tzw. “deadline’u” dla każdego zadania pozwoli ci zachować rygor w planowaniu i motywować do realizacji zadań w terminie. Pamiętaj, że umiejętność szacowania czasu jest niezbędna w tym etapie, abyś nie stworzył sobie zbyt ambitnego planu, który jest niemożliwy do zrealizowania.

Jedną z popularnych technik zarządzania czasem jest metoda Pomodoro. Opiera się na podziale czasu na 25-minutowe interwały, zwane “pomodoro”, z 5-minutowymi przerwami między nimi. Po wykonaniu czterech pomodoro, rekomendowane jest zrobienie dłuższej przerwy, trwającej od 15 do 30 minut. Ta technika pozwala na skupienie się na zadaniu przez określony czas, a potem na chwilę odpoczynku, co może pomóc w lepszym utrzymaniu koncentracji i wydajności w dłuższym okresie.

Podziel zadania na podzadania.

Prokrastynacja często objawia się jako brak harmonogramu wykonywanych obowiązków. Podział zadań na podzadania jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania pracą i osiągania sukcesów w różnych dziedzinach zawodowych. Dzięki temu podejściu możemy lepiej zrozumieć skomplikowane zadania, skoncentrować się na konkretnych krokach do wykonania i utrzymać lepszą kontrolę nad postępem pracy.

Główną zaletą podziału zadań na podzadania jest to, że pozwala nam spojrzeć na duże i złożone projekty jako na zestaw bardziej osiągalnych i łatwiejszych do wykonania kroków. Zamiast patrzeć na wielki, przytłaczający cel, dzielimy go na mniejsze części, które są bardziej przystępne i dają nam jasny plan działania. To pozwala na zminimalizowanie poczucia przytłoczenia i zapewnia większą jasność w podejściu do realizacji zadania.

Podzadania pomagają nam także zidentyfikować kluczowe elementy, które muszą zostać wykonane, aby dokończyć całe zadanie. Każde podzadanie staje się odrębnym krokiem na drodze do osiągnięcia celu. To pozwala na skoncentrowanie się na konkretnych aspektach projektu, a jednocześnie na lepsze zrozumienie, które elementy są najważniejsze i wymagają największej uwagi.

Kiedy podzielimy zadania na podzadania, możemy łatwiej śledzić postęp w pracy. Oznaczenie mniejszych kamieni milowych umożliwia nam śledzenie naszych osiągnięć i sprawdzenie, czy jesteśmy na dobrej drodze do ukończenia projektu w terminie. To także daje nam możliwość wprowadzania ewentualnych korekt w planie działania, jeśli zauważymy, że coś idzie nie tak.

Podział zadań na podzadania jest także szczególnie przydatny w pracy zespołowej. Pozwala na efektywne przydzielanie zadań poszczególnym członkom zespołu, a także ułatwia śledzenie postępów każdego z nich. Umożliwia to skuteczniejszą koordynację pracy zespołowej i zapewnia, że wszyscy wiedzą, jakie są cele i co dokładnie należy osiągnąć.

Kiedy osiągamy sukcesy w realizacji podzadań, dostajemy też pozytywny bodziec motywacyjny. Wykonując mniejsze części zadania, odczuwamy satysfakcję z postępów, które robimy, co wzmacnia naszą determinację i daje nam motywację do kontynuowania pracy w kierunku osiągnięcia celu.

Wyeliminuj czynniki rozpraszające.

Eliminacja czynników rozpraszających jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania czasem i zwiększenia produktywności w miejscu pracy. Czynniki rozpraszające mogą poważnie wpłynąć na naszą koncentrację, skupienie i wydajność, co w efekcie prowadzi do opóźnień w realizacji zadań i mniejszej jakości pracy. Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na identyfikację tych czynników i znalezienie sposobów, aby je wyeliminować.

Jednym z najważniejszych kroków w eliminowaniu czynników rozpraszających jest uświadomienie sobie, jakie rzeczy lub zachowania najbardziej nas rozpraszają. Czy jest to telefon komórkowy i liczne powiadomienia, które co chwilę przyciągają naszą uwagę? Czy może to rozmowy z innymi osobami w biurze, które przerywają naszą pracę? Może problemem są również chaotyczne biurka, które utrudniają nam skoncentrowanie się na zadaniach?

Po zidentyfikowaniu czynników rozpraszających, warto zastanowić się nad sposobami, jak je wyeliminować lub zminimalizować. Jeśli telefon jest naszym głównym wrogiem, warto wyłączyć zbędne powiadomienia lub ustawić tryb “Nie przeszkadzać” podczas intensywnych okresów pracy. Możemy także ustalić konkretne godziny, kiedy zajmujemy się ważnymi zadaniami, a telefony i inne rozpraszacze pozostawiamy na bok.

W przypadku rozmów z innymi osobami w biurze, warto komunikować swoje potrzeby i oczekiwania. Możemy zaprosić kolegów do współpracy, aby uniknąć przerywania się nawzajem w czasie pracy i zgodzić się na określone godziny, kiedy możemy swobodnie rozmawiać. Jeśli problemem są nieuporządkowane biurka, warto poświęcić czas na porządkowanie i organizację swojego miejsca pracy. Czyste, schludne biurko stwarza bardziej sprzyjające środowisko pracy, które pomaga w skupieniu się na zadaniach.

Nagradzaj się gdy skończysz pracę.

Poświęcenie czasu i wysiłku na wykonanie dobrej pracy to zasługuje na uznanie i nagrodę. Nagradzanie siebie po osiągnięciu celów czy wykonaniu zadań jest ważnym elementem motywacji, który pozwala nam cieszyć się z sukcesów, budować pozytywne podejście do pracy i utrzymywać wysoki poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Jedną z najważniejszych korzyści nagradzania siebie po dobrze wykonanej pracy jest wzmocnienie poczucia satysfakcji i spełnienia. Odkrywanie, że nasza praca została dobrze wykonana i osiągnięte cele zostały zrealizowane, daje nam poczucie własnej wartości i wzmacnia naszą wiarę we własne umiejętności. To z kolei przekłada się na większą pewność siebie i motywację do kontynuowania efektywnej pracy.

Nagradzanie siebie jest także doskonałym sposobem na budowanie pozytywnego nastawienia do pracy. Kiedy doceniamy swoje wysiłki i zasługi, pozytywne uczucia i pochwały motywują nas do jeszcze lepszego wykonywania zadań. To sprawia, że praca staje się mniej męcząca, a wyzwania bardziej satysfakcjonujące. Nagrody po dobrze wykonanej pracy są również formą autopromocji i samodyscypliny. Dzięki nim uczymy się doceniać swoje osiągnięcia i dążyć do dalszego doskonalenia się. To z kolei pomaga nam utrzymać wysoki standard wykonywanej pracy i skutecznie podnosi nasze kwalifikacje.

Gratyfikowanie siebie po dobrze wykonanej pracy może być różne dla każdej osoby. Może to być mała przyjemność, taka jak pójście na ulubioną kawę, czytanie ulubionej książki, wyjście na spacer, czy też odpoczynek w dobrym towarzystwie. Inni mogą wybierać nagrody związane z ich zainteresowaniami lub pasjami, takie jak pójście na koncert, zakupienie czegoś, o czym długo marzyli, lub zaplanowanie krótkiej wycieczki. Warto podkreślić, że nagradzanie siebie nie musi wiązać się z dużymi kosztami. Czasem najbardziej wartościowe są małe, symboliczne prezenty czy chwile relaksu, które cieszą serce i duszę.

Podsumowanie.

Prokrastynacja jest towarzyszącym nam wszystkim zjawiskiem i odnosi się do zwyczaju odkładania lub unikania wykonywania zadań, które wymagają naszej uwagi i wysiłku, na rzecz bardziej przyjemnych lub mniej wymagających zajęć. Jest to rodzaj zachowania, w którym świadomie decydujemy się oddalić od pilnych lub ważnych zadań, przekładając je na później, choć jesteśmy świadomi, że powinniśmy się nimi zająć teraz.

Osoby, które cierpią na prokrastynację, często angażują się w różnego rodzaju odroczenia, wymówki i usprawiedliwienia, aby unikać rozpoczęcia prac lub wykonania zadań. Może to prowadzić do frustracji, stresu, spadku produktywności oraz pogorszenia wyników w pracy, nauce lub codziennym życiu. Przyczyny prokrastynacji są różnorodne i obejmują m.in. lęk przed niepowodzeniem, perfekcjonizm, brak motywacji, niejasne cele, brak umiejętności zarządzania czasem, czy też postrzeganie zadań jako nużących lub nieciekawych.

Prokrastynacja jest zjawiskiem powszechnym i niekiedy może być normalną reakcją na nadmiar stresu lub brak entuzjazmu wobec pewnych zadań. Niemniej jednak, gdy staje się nawykiem i utrudnia codzienne funkcjonowanie, może wymagać uwagi i pracy nad własnymi nawykami oraz umiejętnościami radzenia sobie z tym zachowaniem. Ważne jest zrozumienie, że każdemu może czasami zdarzyć prokrastynacja, ale istotne jest stawianie sobie celów, korzystanie z odpowiednich strategii zarządzania czasem i motywowania się, aby unikać wpadania w pułapkę chronicznego odkładania zadań na później.

Więcej
artykułów