Usługi modernizacji

USŁUGI MODERNIZACJI

Jesteśmy w stanie precyzyjnie zaimplementować daną funkcjonalność, do już istniejącej linii produkcyjnej, stanowiska roboczego czy urządzenia. Potrafimy zautomatyzować i skrócić czas procesu w dotyczas manualnym gnieździe produkcyjnym.

Wraz z naszym partnerem biznesowym z branży IT wdrażamy kompletne narzędzia do zarządzania i parametryzacji procesu produkcyjnego w różnych rodzajach istniejących już parków maszynowych. Dokładamy czujniki do rozmaitych maszyn i urządzeń tak by można było monitorować proces na etapie planowania oraz planów biznesowych.

Robotyzujemy: manualne stanowiska montażowe, przestrzeń pracy maszyn CNC, pick and place, specjalne procesy produkcyjne, indywidualne procesy pakowania, obszary kontrolne i metrologiczne, moduły znakujące i grawerujące, sektory spożywcze oraz obiekty związane z ekologiczną żywnością. Możemy zaproponować kilka koncepcji, które w określonym stopniu na przestrzeni lat przyczynią się do zwrotu z inwestycji i późniejszym czerpaniu zysków z wdrożonego działającego rozwiązania.