Przyrządy kontrolno-montażowe

PRZYRZĄDY KONTROLNO-MONTAŻOWE

Przyrządy produkcyjne Rzeszów – kontrolno-montażowe  służą głównie do sprawnego i jednoznacznego określenia zgodności części, zespołu bądź produktu w fazie międzyoperacyjnej lub finalnej przed wysyłką. W automotive służą też do kontrolingu serii i powtarzalności wyrobu, stosując metodę chmury punktów referencyjnych z czujnikami stykowymi MSA.

Przyrządy tego typu skracają czas pomiaru niektórych wymiarów referencyjnych wyrobu, który dotychczas był mierzony przy użyciu uniwersalnych narzędzi kontrolno-pomiarowych.

Ten rodzaj przyrządów w znaczny sposób wpływa na przyspieszenie procesu produkcyjno-montażowego, przy stosunkowo niewielkich nakładach budżetu wdrożenia takiej mechanizacji. Porównując z automatyzacją procesu gdzie podzespoły i roboczogodzina automatyka prowadzi do znacznie bardziej kosztownej inwestycji.

Przyrządy produkcyjne Rzeszów